Приветствайте новите инвестиции в недвижимите имоти

Пазарът на недвижими имоти не само в България бе в застой достатъчно дълго, така че всяко раздвижване е сигнал за банките, за предприемачите, за строителните фирми, че нещата могат да тръгнат във възходяща посока. Това може да е сигнал и за по-малките инвеститори да посветят част от техните ресурси в проучвания на новите реалности. Генерално, раздвижването на пазара има потенциала да стимулира реформата в слаборегулираните отношения от периода на застоя. Така ще се промени и връзката имот-собственик-пазар-инвеститор. Continue reading “Приветствайте новите инвестиции в недвижимите имоти”